Overview

Sprøde, Voksne Drenge

Værker af Thomas Adés, Per Nørgård og Hans Abrahamsen. Den Danske Strygekvartet. ECM 2453 (CD)

De fire drenge, der startede deres karriere som Den Unge Danske Strygekvartet, er i mellemtiden blevet voksne og har droppet betegnelsen unge. Men det er stadig en ung og dynamisk gruppe, og musikken, de her præsenterer, er blevet til, da komponisterne var meget unge. Tre komponister fra tre forskellige generationer er repræsenterede med hver deres første strygekvartet. Det kan opleves som punktnedslag i den nyere musikhistorie, hvor man takket være programlægningen ser uventede sammenhænge. En fællesnævner for de ellers ret forskellige værker er nysgerrighed og åbenhed over for nye og gamle inspirationskilder.

Den ældste af komponisterne er Per Nørgård (f. 1932), som var tyve år, da han skrev sin strygekvartet i to satser “Quartetto Breve” i 1952. Det er fin, koncis og koncentreret musik af en komponist, der tydeligvis har hørt og reageret på Bartók og Vagn Holmboe. Den senere Nørgård med alle hans forskellige udviklingsfaser ligger stadig ude i fremtiden, men det giver kun mødet med det talentfulde ungdomsværk en ekstra dimension. Den bliver fremragende forløst af Den Danske Strygekvartet, der spiller med en sprød udtryksfuldhed, som er dybt overbevisende.

Hans Abrahamsen (f. 1952) var elev af Per Nørgård, da han skrev sine “Ti præludier” i 1973. Det er ti ekstremt forskellige små stykker, fra stærkt atonale satser over amerikansk-inspireret minimalmusik til den afsluttende renæssancedans i C-dur. I mellemtiden havde man i Danmark oplevet en regulær modernistisk revolution inden for ny musik, som stadig vibrerer i baggrunden for meget af vor tids musikforståelse. Hans Abrahamsen var med til at føre dansk musik i en ny retning – men talte om ny enkel­hed og postmodernisme.

Engelske Thomas Ades (f. 1971), herhjemme blandt andet kendt som Sonningprismodtager og komponist af succesoperaerne ‘Stormen’ og ‘Powder Her Face’, er endnu en generation yngre. Hans strygekvartet ‘Arcadiana’ fra 1994 leger virtuost med elementer, der er genkendelige fra anden musik. Hver af de syv satser har en stem­ningsfuld titel og en musikalsk kliche som udgangspunkt – det kan være en venetiansk gondolsang, en argentinsk tango, en fransk pastorale eller en Elgar-agtig adagio. Titlen ‘Arcadiana’ henviser til det sagnomspundne lykkeland, der aldrig har eksisteret i virkelig­heden, men som ikke desto mindre er en stærk realitet i vores drømme og længsler. På samme måde omgås Ades de mange musikalske objets trouvees – som elementer med indbyggede stem­ninger og associationer, der indgår i en meget personlig og nutidig sammenhæng.

Det er et spændende og fint gennemtænkt program, Den Danske Strygekvartet har lagt, og opførelsesniveauet er tårnhøjt. Pladeselskabet ECM er mest kendt som Jazzlabel, men har også et flot udvalg af klassisk og ny musik, som regel af fineste skuffe. Fornemt og fortjent, at Den Dan­ske Strygekvartet er kommet med I dette selskab.